1. بختیار شعبانی ورکی , منطق صورت بندی روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: روش یا پساروش , دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  2. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , آینده آموزش عالی: دانشگاه های نسل چهارم , فلسفه آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
  3. بختیار شعبانی ورکی , بازگشت PH به PHD: ضرورت آموزش فلسفه علم به دانشجویان علوم و مهندسی , فلسفه علم , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  4. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی , بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» , همایش ملی سیره و معارف رضوی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
  5. بختیار شعبانی ورکی , روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: متدولوژی یا متدولاتری , سومین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
  6. بختیار شعبانی ورکی , افسانه عبدلی , روزیتا ابوترابی , محمدشریف طاهرپور , محمد حسن ابراهیمی دهشیری , بیژن بابایی , تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران , اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۵
  7. بختیار شعبانی ورکی , روزیتا ابوترابی , محمد حسن ابراهیمی دهشیری , افسانه عبدلی , بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت , اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۵
  8. بختیار شعبانی ورکی , چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا , اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق در علوم، فنون و مهندسی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳/۰۹
  9. رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی , اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۳