1. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , فاطمه موحدی پارسا , بختیار شعبانی ورکی , خسرو باقری نوع پرست , علی همت بناری , امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات) , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۷-۲۴
 2. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , "برنامه درسی فرارشته ای" مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷-۳۴
 3. افسانه عبدلی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد , فلسفه تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۱-۶۸
 4. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۵۱-۸۴
 5. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۴۶-۶۸
 6. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , علی نهاوندی , ابوالفضل غفاری , تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۹-۵۳
 7. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۴-۱۵۳
 8. بختیار شعبانی ورکی , امین بابادی , تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۲۵
 9. روزیتا ابوترابی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۹-۹۴
 10. سمیه بهمن آبادی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۲۹-۱۵۲
 11. رضا محّمدی چابکی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۵-۹۱
 12. انسی کرامتی , بهروز مهرام , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهر محمدی , بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۵-۱۰۹
 13. مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵-۲۸
 14. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی , تفکر و کودک , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۱۷
 15. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی , نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۸۹-۱۱۵
 16. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی خالق خواه , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۵-۹۰
 17. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۷۵-۹۸
 18. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , هیوریستیک در برنامه درسی آموزش عالی: نسبت راه حل های هیوریستیک، با نگاه سنت گرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایان , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۱۳-۱۳۸
 19. بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۳۸
 20. بختیار شعبانی ورکی , حسین باغگلی , رضوان حسین قلی زاده , مرضیه عالی , علی خالق خواه , طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۹-۷۴
 21. اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی , استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۷۷-۱۰۸
 22. بختیار شعبانی ورکی , صدیقه کاظمی , پژوهش کیفی: روش یا بوش , راهبرد , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۳-۴۷
 23. زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی , میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۴۰-۵۵
 24. مریم اخوتی , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , بختیار شعبانی ورکی , تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵-۲۶
 25. زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , امیرحسین کهن , بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۱-۴۰
 26. امیرحسین کهن , بختیار شعبانی ورکی , فریبرز رحیم نیا , باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۲۷-۵۰
 27. بختیار شعبانی ورکی , رضا محّمدی چابکی , تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران , تعلیم و تربیت , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۷-۵۰
 28. دکتر علی حسین قاسمی , محمدحسین دیانی , محمدرضا داورپناه , بختیار شعبانی ورکی , هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۷۷-۹۸
 29. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان , دانشور پزشکی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۲۳-۳۸
 30. مجتبی بذرافشان مقدم , دکتر زهرا صباغیان , دکتر حمیدرضا آراسته , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 31. بختیار شعبانی ورکی , اشرف محمد یاری , چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد , تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۱۱-۲۳
 32. بختیار شعبانی ورکی , هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی , نامه مفید , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۱۹-۳۲
 33. بختیار شعبانی ورکی , رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی , نوآوری های آموزشی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱
 34. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 35. بختیار شعبانی ورکی , نرگس آهنچیان , رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۹-۵۸
 36. بختیار شعبانی ورکی , نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰
 37. بختیار شعبانی ورکی , احد پورافشاری , تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲
 38. بختیار شعبانی ورکی , آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره , نوآوری های آموزشی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 39. بختیار شعبانی ورکی , سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۳, صفحه ۷۱-۸۱